Benvolguts. Amb la recent desactivació de Flash Player dels navegadors, s'ha variat el portal per que funcioni amb HTML5.
Ara ja es troba tot operatiu. Si teniu cap dubte sobre el nou sistema, escriviu a infoclinic@consorci.org, i us ajudarem amb el que necessiteu.  Introdueixi el usuari i el password per entrar a l'aplicació
 
Usuari:
 
Password:
   
 
 
Pot restaurar o modificar la seva contrasenya accedint a la plana de restauració de contrasenyes 
InfoClínic ha estat avaluat i certificat pels requisits
ISO 9001:2008 per l'activitat d'Anàlisi de dades de dispensació farmaceutica i del sector